Singsation Geldermalsen

Welkom bij

Singsation Geldermalsen

Wie zijn wij


Singsation is een gezellig en sociaal koor. We zingen vol enthousiasme en proberen dat zo goed mogelijk te doen. Ons repertoire bestaat uit liederen met een positieve boodschap, van gospel en pop tot Sela, Opwekking en Taizé.

Over ons


In 2014 zijn we ontstaan uit het gelegenheidskoor van de musical Ruth, die werd opgevoerd in de PKN-kerk in Geldermalsen. Daarna leek het een aantal deelnemers leuk om samen te blijven zingen.

Sindsdien repeteren we iedere week. De repetitieavonden zijn inspirerend, gezellig en vol met muzikaliteit. Ook zijn er al vele bijzondere optredens geweest, in kerk- en trouwdiensten en bij concerten.

We willen ons koor zo toegankelijk mogelijk houden. Leeftijd speelt geen rol. Je hoeft geen auditie te doen, en ook geen bladmuziek te kunnen lezen. We werken met ingezongen oefentracks, waarmee je thuis kunt oefenen.

We oefenen serieus, maar vinden het sociale gedeelte ook belangrijk. Er worden, tijdens en buiten de repetities om, vaak ook vriendschappen gesloten en activiteiten ondernomen. We sluiten het seizoen af met een gezamenlijke activiteit.

Repetities


We repeteren wekelijks op donderdagavond in de PKN kerk op de hoek van Emmalaan/ds R. Lomanlaan in Geldermalsen. Aanvang 19.30 uur. Na de pauze gaan we door tot 21.45 uur.

Leden zorgen om de beurt voor de koffie en thee. Indien je verhinderd bent geef je dit van tevoren door aan de dirigent, zodat die daar rekening mee kan houden.

In de zomervakantie en andere schoolvakanties repeteren we in principe niet. Als dat voor een optreden nodig is doen we dit in overleg, ook als er op een andere dag extra wordt gerepeteerd.